ลืมชื่อเข้าใช้งาน/อีเมล์ ( ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียน เพื่อแสดงอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน )
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก : 
หมายเลขหลังบัตร : 
 
***เมื่อคลิกปุ่ม ลืมชื่อเข้าใช้งาน/อีเมล์ ระบบจะแสดง อีเมล์ ที่ใช้ลงทะเบียนตามเลขบัตรประชาชนที่ระบุมา***