แก้ไขอีเมล์การลงทะเบียนใหม่
เลขบัตรประชาชน : 
[ ตัวอย่าง : 1234567890123 ] 
หมายเลขหลังบัตร : 
[ ตัวอย่าง : ME0123456789 ] 
ชื่อจริง [ ไม่ต้องใส่คำนำหน้า ]
นามสกุล : 
วันเกิด : 
[ ตัวอย่าง : 30/12/2530 ] 
 
 
 
แก้ไขอีเมล์ที่ลงทะเบียน
อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ :  *** กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรจากทะเบียนราษฎร์ และ ข้อมูลการลงทะเบียน ก่อน ***
อีเมล์ที่ต้องการแก้ไขใหม่ : 
***เมื่อคลิกปุ่ม ยืนยันการแก้ไขอีเมล์ ระบบจะส่ง link ยืนยันตัวตน ไปทาง e-mail ที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาระบุ e-mail address ให้ถูกต้อง***